Něco z historie:

LESNÍ mlýn je prvním /nejvyšším/ mlýnem na Starém pstruhovém potoce. Stojí v údolí. Mirný svah nad ním se jmenuje Viniční vrch.

Pojmenování Lesní mlýn časem zaniklo a poté bylo zaměněno za mlýn Pod vinicí.

Nedoloženě se traduje,že se zde v dávných dobách pěstovalo víno.

Jedná se o mlýn velmi starý a přesnou dobu vzniku není možno určit.

První písemnosti jsou doloženy až rokem 1651 a to v Soupise poddaných na panství Švamberk.

Mlýn na svrchní vodu byl poháněn vodou z potoka,která byla přiváděna náhonem.

Na jeho konci byl přez potok založen práh s výřezem pro převádění vody v době,kdy mlýn nebude v provozu.

Mletí na tomto mlýně končí rokem 1943.

Od roku 1945 se v mlýně již nemele a zemědělská usedlost slouží pouze k bydlení a později k rekreaci.

Dnes je mlýn znovu trvale osídlen a slouží jako malý pension.